Начало Проекти Комплекс "Зеленика", София - инфраструктура
Проекти

Комплекс "Зеленика", София - инфраструктура

За комплекса бе изготвен и одобрен подробен устройствен план и на базата на него и задание за проектиране на инвеститора "Херчеса България" бе изготвен технически проект. Той обхваща техническата инфраструктура и реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови улици, ВиК, електро- и газопреносни мрежи. В резултат на сътрудничеството на "Херчеса" и Национална компания "Железопътна инфраструктура" и с помощта на "Страйв 4БГ" на жп линията София-Кулата бе изградена железопътна спирка, която ще обслужва комплекс "Зеленика".