Начало Проекти Рехабилитация на жп инфраструктура по линия Пловдив-Бургас
Проекти

Рехабилитация на жп инфраструктура по линия Пловдив-Бургас

Целта на проекта бе завършването на изцяло рехабилитирана електрифицирана железопътна линия между градовете Пловдив и Бургас, която да позволява развиването на скорости до 160 км/ч.

Основни дейности:

•    Подготовка на подробен работен проект за долно и горно строене за скорости от 100-160 км/ч. Контактна мрежа и напречници за работа по сигнализация и телекомуникация и други дейности;
•    Изкопни и оздравителни работи, оформяне на земното легло и постигане на проектните нива за издръжливост съгласно техническите спецификации и полагане на защитен слой; 
•    Рехабилитация (възстановяване) или изграждане на дренажни системи;
•    Рехабилитация/реконструкция на железопътно оборудване;
•    Полагане на нов железен път тип 60 E1, бетонови траверси и нов баласт, като се постига безнаставов релсов път; 
•    Работи по контактна мрежа и стълбова линия;
•    Работи по сигнализация и телекомуникация;
•    Реновация на сгради;
•    Изпълнение на природозащитни мероприятия.

Инвеститор: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Изпълнител: Консорциум „ДЖИСИЕФ – СК-13- ТРЕЙС Рейлинфра“

Стойност на проекта: 244 331 000 € 

Галерия