Начало Услуги Координация на наематели
Услуги

Координация на наематели

Работата с наематели в големи търговски атракционни центрове изисква координация по много направления – договорни отношения, технически съпорт, довършителни работи по специфичните изисквания на клиента и др.  Ние подпомагаме собственика по отношение на проектната подготовка и реализация в следните направления:

  • Подготовка на Ръководство на наемателя
  • Изготвяне на инструкции за проектиране към наемателя
  • Координация на дейностите по разрешаване на строителството
  • Приемо-предавателен протокол за наемната единица
  • Въвеждане на наематели
  • Логистичен съпорт
  • Технически надзор
  • Управление на качеството
  • Управление на жалби