Начало За нас За компанията
За нас

За компанията

«Страйв 4БГ» е българска компания, която оперира в областта на проектното управление от 2012 г. и предоставя професионални услуги и консултации във всяка фаза от инвестиционния процес – от идейна проектна фаза, до окончателното приключване на строителния процес и въвеждане в експлоатация. Услугите, които предлагаме през целия процес на управлението на проекта, са като представител на Възложителя и включват всички необходими функции за гарантиране на навременно, рентабилно и висококачествено изпълнение на проекта. Важна част от нашата работа по управлението на проекта е одобрението и упражняването на ежедневен контрол на всички етапи и дейности в инвестиционния процес.